Project title:

„Cyfryzacja procesów zarządzania projektami produkcyjnymi poprzez stworzenie dedykowanego oprogramowania w firmie produkcyjnej TOMPLAN Sp. z o.o. oraz wdrożenie rozwiązań pozwalających na pracę zdalną”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Short description:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na skutki pandemii COVID-19 lub podobnych, a związanych z ciągłością funkcjonowania działalności gospodarczej. W ramach projektu przedsiębiorca zakupi odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do reagowania na nagłe zdarzenia w kraju związane z sytuacją pandemiczną.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenia innowacji procesowych w zakresie:
1) umożliwienia pracy zdalnej dla pracowników spółki,
2) oprogramowania umożliwiającego w pełni online zarządzać projektami produkcyjnymi w spółce.

Planowanym efektem jest gotowość przedsiębiorstwa na nagłe kryzysy związane z sytuacją pandemiczną w kraju oraz utrzymanie działalności gospodarczej przez kolejne lata.

Wartość projektu: 236 700,00 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych: 201 195,00 zł (poziom dofinansowania 85 % całkowitych kosztów)