OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

TOMPLAN Sp. z o.o. oraz TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. działając na podstawie art. 500 par. 2 (1) k.s.h., niniejszym ogłaszają Plan Połączenia (link poniżej). Połączenie spółek nastąpi poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą – TOMPLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Lubochni Spółki Przejmowanej – TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubochni w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przejęcie, poprzez przeniesienie całego majątku TOMPLAN GROUP na TOMPLAN za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej

Opublikowany Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany w Lubochni w dniu 17 sierpnia 2023 r.