Kto jest administratorem danych osobowych?

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), Twoim administratorem danych osobowych jest TOMPLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Lubochni (97-217) przy ul. Tomaszowskiej 50, e-mail: biuro@tomplan.pl

Do czego potrzebujemy Twoich danych i jak długo będziemy je przechowywać?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy. Przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Twojej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkowałoby niemożliwością udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie, dane osobowe zostaną usunięte po okresie 12 miesięcy. Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Kiedy i w jaki sposób możesz cofnąć udzieloną nam zgodę?

Pamiętaj, że w dowolnym momencie bez podania przyczyny możesz cofnąć swoją zgodę. Wystarczy, że napiszesz do nas na adres mailowy: biuro@tomplan.pl o treści: „Cofam udzieloną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do rozpatrywania zapytań drogą mailową”. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy przed jej cofnięciem.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione do firmy informatycznej w zakresie niezbędnym do obsługi naszych systemów informatycznych.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw wystarczy, że napiszesz do nas na adres mailowy: biuro@tomplan.pl Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.